, - . - - . .

- , . , - - brides . - . - . . . .

. - . . . - - - . .

Responses to -

 1. Suzan Says:

  - . - .

 2. Julia Says:

  . - .

 3. Bob Says:

  . - - .

 4. Elvis Says:

  - - .