222 22 , . 22 22 22 , .

22 . . 22 . , . 22 , , . . .

. . 22 . .

Responses to 22

  1. X-man Says:

    , 22 .

  2. X-man Says:

    . 22 .